Gebruiksvoorwaarden

(Laatst geüp­datet 1 juni 2020)

1. Website

1.1 Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze Website is afhankelijk van uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid. U wordt geacht deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid te hebben aanvaard als u doorgaat deze Website te gebruiken, ongeacht of u al dan niet een geregistreerd gebruiker bent. We hebben het recht om deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid te allen tijde aan te passen of te wijzigen. Indien we dat doen zal de aangepaste versie van de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid op de Website gepubliceerd worden. U bent zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat u deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid regelmatig controleert. Indien u een geregistreerd gebruiker bent van deze Website en als deze Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid gewijzigd worden, zullen we onze uiterste best doen u hiervan op de hoogte te stellen via de contactinformatie die u heeft opgegeven.

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet wenst te aanvaarden dient u deze Website niet te gebruiken.

1.2 Gebruiksvoorwaarden op basis van uw woonland.

(a) Indien u een inwoner bent van een EU land zijn de paragrafen 16.7 en 18.8(a) op u van toepassing (maar niet 18.8(b)).
(b) Indien u een inwoner bent van een niet EU land is paragraaf 18.8(b) op u van toepassing (maar niet 18.8(a)).
(c) Indien u woonachtig bent in een van de volgende staten van de VS is paragraaf 16.3(a) op u van toepassing: Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio of Wisconsin.
(d) Indien u woonachtig bent in een van de volgende staten van de VS is paragraaf 16.3(b) op u van toepassing: California, Illinois, New York of Ohio.

1.3 Gebruiksovereenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden bevat een overeenkomst tussen u en Cupid Media Pty Ltd ("het Bedrijf") betreffende uw gebruik van de Diensten en van deze Website ("de Overeenkomst").

1.4 Contact

Deze Website wordt beheerd en in werking gehouden door het Bedrijf, een in Australië geregistreerde onderneming. Het Bedrijf is geregistreerd voor de Europese Belasting op de Toegevoegde Waarde onder de speciale btw-regeling op e-Services (VoeS) voor niet EU bedrijven. U kunt op de volgende manieren met ons contact opnemen:

Het Online support formulier: klik hier (Gebruik deze optie voor een snel antwoord)

Per Email: team@InterracialCupid.com

Per telefoon: +61 7 5571 1181

Per fax: +61 7 3103 4000

Per gewone post: InterracialCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Directeur: Andrew Bolton

Voor contact met ons betreffende een privacykwestie of betreffende het vergaren en gebruik van uw persoonlijke gegevens kunt u ons Privacybeleid raadplegen.

Indien u gevestigd bent in de Europese Unie, is VeraSafe aangewezen om te dienen als Europese vertegenwoordiger van Cupid Media voor databeschermingskwesties. Naast bovenstaande contactmogelijkheden kunt u, voor wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens, contact opnemen met VeraSafe. Om zo’n verzoek te doen neemt u bij voorkeur contact op met VeraSafe via het volgende contactformulier: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

U kunt ook contact opnemen met Verasafe via de volgende adressen:

Naam: Matthew Joseph
Adres: Zahradníčkova, 1220/20A, Praag 15000, Tsjechische Repuliek; of

Naam: VeraSafe Ireland Ltd
Adres: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ierland.

2. Lidmaatschap

2.1 Bevoegdheid

U dient teminste 18 jaar oud te zijn om u als lid van deze Diensten te kunnen registreren of om de Website te gebruiken. Door de Website te gebruiken, verklaart u dat u het recht heeft, het gezag bezit en de capaciteit heeft om deze overeenkomst aan te gaan en u zich aan alle Gebruiksvoorwaarden zult houden.

2.2 Contractvorming

Door u te registreren als lid gaat u een contract aan met het Bedrijf met betrekking tot de Website die al dan niet gratis kan zijn. U kunt uw lidmaatschapsmogelijkheden upgraden. U zal worden gevraagd een aantal specifieke kenmerken in te voeren en een contractduur aan te geven en een betaalwijze te selecteren. Door te klikken op de "Betalen" knop, als laatste stap in het upgradeproces, gaat u een bindend contract aan betreffende de gekozen updateoptie voor de aangegeven prijs.

2.3 Lidmaatschap

(a) U kunt ook gratis van de Diensten gebruik maken. Een gratis lidmaatschap geeft u de mogelijkheid om enkele van de beschikbare Diensten te gebruiken. Om extra mogelijkheden te kunnen gebruiken dient u echter een betalend lid van de Diensten te zijn. Uiteraard is het gebruik van deze extra Diensten gebonden aan een betaling voor deze extra Diensten.
(b) U erkent en stemt ermee in dat, om de gebruikers van deze Website te beschermen, u zich niet in mag schrijven als u veroordeeld bent voor een strafbaar feit of een misdrijf. Door u aan te melden als lid garandeert en verklaart u ons dat u niet bent veroordeeld voor een strafbaar feit of een misdrijf noch dat u verplicht bent om u als zedendelinquent te registreren bij een overheidsinstantie.
(c) U erkent dat het Bedrijf momenteel geen dagelijkse controle op achtergrond uitvoert alsmede informatie verifieert of zijn gebruikers op criminele feiten screent. We behouden ons het recht voor onderzoek te doen en achtergrondcontroles uit te voeren bij alle leden om te bevestigen dat u de regels niet schendt en om te bepalen of de informatie van leden waar of onwaar is. U stemt in dat het Bedrijf zulk onderzoek kan en mag uitvoeren en het Bedrijf behoudt zich het recht voor uw lidmaatschap te weigeren of te beëindigen indien u de regels schendt of de door u opgegeven informatie vals blijkt te zijn.

2.4 Abonnementsoorten en kosten

Abonnementsoorten en hun corresponderende kosten zijn te vinden op de "Lidmaatschap Upgraden" pagina. Deze abonnementskosten kunnen aan wijziging onderhevig zijn, en zulke wijzigingen zullen op de bovengenoemde websitepagina kenbaar worden gemaakt. U erkent dat er verschillen met betrekking tot abonnementskosten kunnen zijn in verschillende rechtsgebieden, en dat die verschillen veroorzaakt kunnen worden door de kosten in een bepaald rechtsgebied en andere commerciële voorwaarden die relevant zijn voor dat rechtsgebied.

2.5 Gratis probeerperiodes en andere promotionele acties

Elke gratis probeerperiode of andere promotionele actie die gratis toegang geeft tot de betaalde Diensten dient te worden geconsumeerd binnen de gespecificeerde tijd van die periode.

2.6 Betaling

(a) Terwijl bepaalde Diensten gratis zijn, erkent u dat de betaalde Diensten alleen beschikbaar zijn voor leden met een geldig abonnement of waarvoor op andere manier voor een Dienst wordt betaald. Abonnementen kunnen worden verkregen voor de prijs, voor de periode en op de aangegeven betaalmanieren zoals die op de lidmaatschap upgraden pagina vermeld zijn. Prijzen worden weergegeven in de munteenheden op de lidmaatschap upgrade pagina en zijn inclusief alle toepasbare belastingen, tenzij anders vermeld.
(b) Uw lidmaatschap zal automatisch worden vernieuwd. U kunt automatische vernieuwing te allen tijde uitschakelen. Indien u dit niet heeft gedaan zal de automatische vernieuwing voor de periode plaatsvinden zoals die aangegeven is. U kunt automatisch vernieuwen uitschakelen door de instructies te volgen op de Help-sectie van de Website.
(c) In het geval dat wij een terugkerende factureringsfaciliteit aanbieden voor de betaling van abonnementsgelden die van toepassing zijn op het door u geselecteerde abonnement, machtigt u hierbij het Bedrijf om deze vergoedingen periodiek in rekening te brengen (binnen een redelijke tijdsperiode).Het Bedrijf stopt met het in rekening brengen van kosten na ontvangst van uw schriftelijke kennisgeving dat een dergelijke machtiging is beëindigd. Een dergelijke kennisgeving heeft geen invloed op de kosten die worden gemaakt voordat het Bedrijf redelijkerwijs zou kunnen handelen. In elk geval moet u actuele, volledige en juiste informatie verstrekken om te zorgen dat abonnementskosten correct in rekening kunnen worden gebracht, welke informatie regelmatig moet worden bijgewerkt.
(d) We kunnen te allen tijde onze abonnementsprijzen wijzigen. Het nieuwe tarief zal van toepassing zijn op een nieuw abonnement (of dit nu wel of niet uw eerste abonnement is) nadat we de details van de nieuwe prijs op de Website hebben vermeld. Automatische verlenging van bestaande abonnementen blijven voor de oude prijs.
(e) In geval van verdachte betalingsactiviteiten, behouden we ons het recht voor om tijdelijk dan wel permanent betalingen via uw creditcard te stoppen en/of u, uw bank of elke andere relevante derde partij over zulke ongewone activiteit te informeren en/of extra informatie te vragen.

2.7 Gebruiksvoorwaarden van betalingsdiensten

Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdiensten van derden, dient u de Gebruiksvoorwaarden van die betalingsdiensten te accepteren en te eerbiedigen.

2.8 Voorwaarden van Goud en Platina lidmaatschappen

Merk op a.u.b. dat betalende leden worden ingedeeld in Goud of Platina leden, waarbij alleen de laatsgenoemden toegang hebben tot geavanceerd matchen, berichten vertaling, notities op profielen te kunnen maken en hun profiel extra aandacht te geven in de zoekresultaten.

2.9 Wachtwoord veiligheid

Als onderdeel van het lidmaatschap registratieproces dient u een wachtwoord te kiezen. U alleen bent er voor verantwoordelijk een wachtwoord te kiezen dat niet makkelijk geraden kan worden en ervoor te zorgen dat u dat wachtwoord veilig houdt; en dat u ermee instemt dat u uw gebruik van de Website niet doorgeeft of doorverkoopt aan derden. Indien u van mening bent dat uw account niet veilig meer is, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en dient u uw wachtwoord direct te wijzigen door uw account informatie te updaten.

2.10 Identiteitsverificatie

Van tijd tot tijd kunnen we om een vorm van identificatie verzoeken om te controleren:

(a) uw identiteit;
(b) de door u opgegeven informatie;
(c) uw betalingsinformatie; en/of
(d) uw gebruik ten opzichte van de Gebruiksvoorwaarden.

3. De Dienst(en)

De Dienst is een Internet Informatiedienst die het mogelijk maakt om leden, die al dan niet op zoek zijn naar vriendschap of een relatie, met elkaar in contact te laten komen. Het is geen huwelijk bemiddelingsdienst, postorderbruid service of koppelingsservice. Het Bedrijf is nimmer verplicht om als makelaar op te treden tussen u en andere leden.

4. Gebruik van de Diensten

4.1 Eigen Risico

U erkent dat uw gebruik van deze Diensten en van de Website geheel op eigen risico plaatsvindt.

4.2 Accurate informatie

U garandeert, beschrijft en draagt er zorg voor dat alle informatie en foto’s die u opgeeft aan de Dienst, de Website en het Bedrijf in alle opzichten correct is en niet tegenstrijdig is met de Gebruiksovereenkomst en op geen enkele manier schadelijk is voor anderen.

Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande dient u geen afbeeldingen op onze Website te plaatsen of te versturen die:

afbeeldingen zijn van anderen dan u;
naaktheid laten zien;
afbeeldingen of andere objecten zijn waarop u niet staat afgebeeld;
een cartoon of illustratie (zelfs als het van u is).

4.3 Niet vertrouwelijke informatie

U stemt ermee in dat alle materiaal of informatie die u verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in ons Privacybeleid en die uw volledige naam, postadres, telefoonnummer, enz. kunnen bevatten), zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en we mogen dergelijk materiaal of deze informatie zonder enige beperking gebruiken, op voorwaarde dat dergelijk gebruik voor zover het betrekking heeft op uw persoonsgegevens voldoet aan de voorwaarden van ons Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. In het bijzonder stemt u ermee in dat het Bedrijf materiaal of informatie gebruikt (inclusief profielinformatie, foto's, video- of audio-opnamen) om uw profiel te kopiëren naar een andere relevante datingsite die het eigendom is van en beheerd wordt door het Bedrijf. U erkent dat al het materiaal of de informatie die u opgeeft beschikbaar zal zijn en zichtbaar voor andere leden of gebruikers van de Website.

4.4 Informatie beschikbaar in het buitenland

(a) Alle profielinformatie die u ons heeft verstrekt, kan openbaar worden weergegeven op uw profiel, ongeacht de locatie van de bekijker. Door een profiel te maken, bevestigt u dat buitenlandse ontvangers uw profiel kunnen bekijken.
(b) Het Bedrijf maakt wereldwijd gebruik van servers voor de opslag van uw persoonlijke gegevens die zich mogelijk in een ander land dan het land van uw woonplaats bevinden.
(c) Het Bedrijf maakt wereldwijd gebruik van bedrijven, die zich mogelijk in een ander land dan het land van uw woonplaats bevinden, om achtergrond- en criminele geschiedeniscontroles uit te voeren op individuen.
(d) Om klantenondersteuning te kunnen bieden, backofficefuncties uit te voeren, taken voor fraudepreventie uit te voeren of Diensten aan u te verlenen, moeten we mogelijk onze medewerkers of leveranciers (die mogelijk gelokaliseerd zijn of wiens bronnen zich buiten het land van uw woonplaats bevinden) toestaan om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

(e) U stemt uitdrukkelijk in met de overdracht en opslag van persoonsgegevens aan onze leden, werknemers en de derden zoals bedoeld in paragrafen 4.4 (a) tot 4.4 (d) van deze Voorwaarden en in ons Privacybeleid, waar dergelijke leden, werknemers en derden zijn gevestigd in andere landen dan het land waar u woont, met volledige kennis van en waardering voor de risico's die gepaard kunnen gaan met dergelijke overdrachten en opslag, met name wanneer dergelijke landen niet hetzelfde of een vergelijkbaar niveau van bescherming hebben als dat in uw woonland. Alle overdrachten worden gefaciliteerd door Cupid Media in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid. U heeft het recht om uw toestemming te herroepen of om te allen tijde bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de processen uiteengezet in ons Privacybeleid.

4.5 Toegewezen auteursrecht

U stemt ermee in dat alle auteursrechten die van kracht zijn op materiaal of informatie die u aan het Bedrijf heeft verstrekt, aan het Bedrijf worden toegewezen voor gebruik binnen het bereik van deze Gebruiksvoorwaarden. U zult geen materiaal of informatie plaatsen, verzenden of anderszins verschaffen waarin het auteursrecht eigendom is van een andere persoon of entiteit en u garandeert dat al het materiaal en de verstrekte informatie uw originele werk is en niet afkomstig is van een derde partij.

4.6 Juridische toegang

U dient ervoor te zorgen dat uw toegang tot de Website en het gebruik van de Diensten niet illegaal is of verboden door wetten die op u van toepassing zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor de legaliteit van uw acties onder alle mogelijke toepasselijke wetten.

4.7 Blootstelling aan virussen

U dient zelf uw eigen voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat het proces dat u gebruikt voor toegang tot de Website u niet blootstelt aan het risico van virussen, kwaadwillende computercode of andere vormen van interferentie die uw eigen computersysteem kunnen beschadigen. Voor alle duidelijkheid, wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor enige inmenging of schade aan uw eigen computersysteem die ontstaat in verband met uw gebruik van de Diensten, de Website of een gelinkte website.

4.8 Profielinhoud

(a) U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw profiel, berichten, video- en audio-opnamen en ander materiaal dat u naar de Dienst kunt uploaden of naar andere leden van de Dienst kunt verzenden.
(b) U gaat ermee akkoord dat u geen inhoud uploadt of plaatst op uw profiel of de Website wat:

(i) beledigend, obsceen, profaan, beledigend is of kan zijn, seksueel gericht, bedreigend, intimiderend, racistisch beledigend, ongepast of anderszins ongepast, zoals bepaald naar eigen goeddunken; of
(ii) beeldt uit, beschrijft, identificeert of zinspeelt op een andere persoon dan uzelf.

4.9 Interactie met leden

U bent zelf verantwoordelijk voor uw interactie met andere leden van de Dienst.

4.10 Negatieve overeenkomsten

U verklaart, garandeert en belooft, dat:

(a) u zult de aan u via de Dienst verstrekte informatie niet aan iemand doorgeven zonder de voorafgaande toestemming van de persoon die deze aan u heeft verstrekt;
(b) u zult de Dienst niet gebruiken om enige vorm van intimidatie of aanstootgevend gedrag te doen, inclusief maar niet beperkt tot de verspreiding van seksueel en / of racistisch aanstootgevend, beledigend, bedreigend, vulgair, obsceen, intimiderend, smadelijk, lasterlijk of aanstootgevend materiaal van welke aard dan ook, noch enig onwettig of illegaal materiaal, of materiaal dat de rechten van een andere partij schendt (met inbegrip van, maar niet alleen beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten);
(c) u zult de Dienst niet gebruiken om deel te nemen aan seksuele activiteiten van een groep, of om contact te zoeken met het doel van buitenechtelijke ontmoetingen of zaken, of om te vragen of deel te nemen aan prostitutie of andere activiteiten die illegaal zijn in het land waar u woont;
(d) u zult zich niet voordoen als iemand anders of uw leeftijd of burgerlijke staat foutief voorstellen of informatie in uw profiel plaatsen die op welke manier dan ook vals of misleidend is;
(e) u zult geen e-mailadressen of andere contactinformatie van andere gebruikers van de Dienst vergaren of verzamelen via elektronische of andere middelen of de Dienst gebruiken om spam, kettingbrieven, ongewenste e-mail of ongevraagde massale distributie van e-mail te verzenden;
(f) u zult de Dienst of de Website niet gebruiken voor ongeautoriseerde commerciële doeleinden;
(g) u zult geen geld, bank- of creditcardgegevens of vertrouwelijke financiële informatie vragen of trachten te verwerven van enig lid of een andere gebruiker van de Dienst of de Website;
(h) u zult geen geld sturen of financiële informatie verstrekken aan een persoon met wie u heeft gecommuniceerd of die u via de Website heeft ontmoet. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enig (financieel of anderszins) verlies dat u lijdt als gevolg van dit gedrag. U stemt ermee in iedereen die geld probeert te werven of financiële informatie te verkrijgen, aan ons te melden door contact op te nemen met de klantenservice of door de functie 'misbruik melden' in het profiel van het lid te gebruiken;
(i) u zult geen wachtwoorden van andere leden vragen of proberen te verwerven;
(j) u zult de Dienst niet gebruiken voor het verspreiden, promoten of anderszins openbaar maken van materiaal dat een verzoek om fondsen, advertenties of verzoeken om goederen of diensten bevat;
(k) u zult anderen niet lastig vallen door te blijven proberen te communiceren met iemand die u duidelijk te kennen heeft gegeven de communicatie te staken;
(l) u zult geen materiaal plaatsen of verzenden dat virussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware te beperken of te vernietigen;
(m) u zult op geen enkele manier contactinformatie, inclusief en zonder beperking, e-mailadressen, telefoonnummers, postadressen, instant messenger-ID's, Facebook-gebruikersnamen, URL's of volledige namen publiceren of verzenden via uw publiekelijk gepubliceerde profiel;
(n) u zult geen niet-menselijke of geautomatiseerde bots gebruiken om in te loggen bij de Dienst;
(o) wanneer u via de telefoon met medewerkers van onze klantenservice spreekt of op een andere manier met hen communiceert, zult u niet beledigend, obsceen, profaan, aanstootgevend, seksueel gericht, bedreigend, intimiderend of racistisch aanstootgevend zijn ("aanstootgevend gedrag"). U gaat ermee akkoord dat, indien u zich bezighoudt met aanstootgevend gedrag, dat naar ons eigen goeddunken wordt bepaald, dat wij het recht hebben om uw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen en u geen recht meer heeft op terugbetaling van abonnementsbetalingen die wij van u hebben ontvangen;
(p) u bent ouder dan 18. Alle leden van onze websites moeten ouder zijn dan 18. Ons Bedrijf duldt geen enkele tolerantie voor pogingen van een lid om deel te nemen aan enige vorm van cyberseks, seksuele communicatie of seksueel contact met iemand die minderjarig is. Nadat we op de hoogte zijn gesteld van illegale of ongepaste communicatie met een minderjarige, kunnen we de details daarvan melden aan de betreffende wettelijke instanties.

4.11 Kennisgeving van schending van auteursrechten

(a) Het Bedrijf respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u op de Website getoonde inhoud tegenkomt waarvan u vermoedt dat die van u is of van een derde partij, en die inhoud wordt weergegeven op een manier die in strijd is of lijkt te zijn met uw auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht of een intellectueel eigendomsrecht dat toebehoort aan een derde partij, kunt u hiervan een melding indienen door de volgende informatie aan het Bedrijf te verstrekken:

(i) Uw contactgegevens – inclusief adres, telefoonnummer, en emailadres;
(ii) Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang;
(iii) Een beschrijving van het werk of ander intellectueel eigendom waarvan is of vermoed wordt dat dit wordt geschonden;
(iv) De naam van de website waarop het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt;
(v) Een beschrijving van waar het vermoedelijke inbreukmakende materiaal zich op de website bevindt;
(vi) Een verklaring van u waarin u aangeeft:
(A) te goeder trouw schetst dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, de agent of de wet;
(B) dat u aangeeft, op straffe van meineed, dat de informatie in uw kennisgeving juist is en te goeder trouw wordt verstrekt en dat u de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendom op te treden.

Berichten kunnen worden verzonden naar:
InterracialCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia
Email: copyright@InterracialCupid.com

4.12 Gebruik van afbeeldingen

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 4.5, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf mogelijk foto's, materiaal, informatie of inhoud kan:

(a) reproduceren, gebruiken, kopiëren, uitvoeren, weergeven, distribueren en exploiteren;
(b) dergelijk materiaal, informatie en inhoud kan voorbereiden en bewerken, of opnemen in andere werken en andere media; en
(c) licenties geven aan anderen met dezelfde rechten die zijn verleend aan het Bedrijf in paragraaf 4.12 (a) en 4.12 (b) hierboven, en u stemt in met al deze vormen van gebruik, inclusief maar niet beperkt tot promotionele of commerciële doeleinden. U garandeert ook dat u de bevoegdheid heeft om de toestemming te verlenen waarnaar in deze paragraaf wordt verwezen.

4.13 Postorderbruid huwelijken

Deze Website wordt niet en mag op geen enkele manier worden gebruikt voor het verlenen van diensten, het helpen of het promoten van "postorderbruid" huwelijken aan zijn gebruikers. U erkent dat de jurisdictie waar u woont de reclame voor overeenkomsten voor huwelijkssluiting of de uitnodiging van personen om deel te nemen aan huwelijken, kan verbieden.

Indien u in de Filippijnen, Wit-Rusland of een andere jurisdictie verblijft die huwelijksbemiddelingdiensten verbiedt aan zijn inwoners, garandeert u, verklaart u en komt u overeen dat u de Dienst of de Website niet zult gebruiken voor enig doel in strijd met wetgeving die dergelijke zaken verbiedt. U erkent en stemt ermee in dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat u geen enkel verbod op het bemiddelen in huwelijken overtreedt, en erkent verder en gaat ermee akkoord dat de vrijwaring in artikel 17 van toepassing is op uw schending van wetgeving die het bemiddelen van een huwelijk verbiedt.

5. Informatie

5.1 Informatiemonitoring

We behouden ons het recht voor om alle profielen, berichten, chatberichten, instant messages, video's en audio-opnamen te controleren om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de eisen van deze gebruiksvoorwaarden. Om ervoor te zorgen dat we onze klanten het hoogste serviceniveau en de veiligste online omgeving bieden, hebben we een of meer derden partijen ingeschakeld om onlinebeveiligingsfuncties voor onze klanten te bieden. Het gebruik van deze beveiliging vereist vergaring van bepaalde niet-persoonlijke gegevens van uw computer of een ander apparaat waarmee u verbinding maakt met onze websites. U erkent en gaat uitdrukkelijk akkoord met onze vergaring, hetzij rechtstreeks, hetzij door externe beveiligingsbedrijven, van bepaalde niet-persoonlijke gegevens die uitsluitend worden gebruikt om een zekere en veilige onlineomgeving voor u te garanderen. Hoewel er geen persoonlijke gegevens worden verzameld, zorgen we ervoor dat derden, waarmee we een overeenkomst sluiten voor beveiligingsservices, de hoogste normen voor gegevensbescherming en privacy naleven.

5.2 Informatie bewerken

Hoewel we niet alle berichten of ander materiaal, dat door leden van de Dienst is geplaatst of verzonden, kunnen beoordelen en niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze berichten of materialen, we ons het recht voorbehouden, maar we zijn het niet verplicht, om berichten of materiaal (inclusief profielen, berichten, video's en audio-opnamen) te verwijderen, bewerken of te verplaatsen waarvan wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat die deze Gebruiksvoorwaarden schenden of anderszins onaanvaardbaar zijn.

5.3 Informatieveiligheid

Helaas kan datatransmissie over het internet niet als totaal veilig worden gegarandeerd. Hoewel we ernaar streven die informatie te beschermen, kunnen we geen garantie geven en kunnen we niet verzekeren dat de informatie die u aan ons verstrekt of die wij aan derden verstrekken overeenkomstig ons Privacybeleid veilig overkomt. Dienovereenkomstig bevestigt u uitdrukkelijk dat alle informatie die u aan ons verzendt, op eigen risico wordt gedaan.

U stemt er verder uitdrukkelijk mee in dat wij uw persoonlijke gegevens verzenden naar toegestane derden, zowel binnen als buiten het rechtsgebied waar u woont, met volledige kennis van de risico's die daarmee gepaard gaan, met name wanneer dergelijke andere rechtsgebieden niet dezelfde of een soortgelijke beschermingsniveaus hebben als in het land waar u woont. U heeft het recht om uw toestemming te herroepen of om ons te allen tijde te verbieden uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor processen uiteengezet in ons Privacybeleid.

Desniettegenstaande het bovenstaande zullen wij, zodra we uw informatie hebben ontvangen, redelijke stappen ondernemen om de veiligheid van dergelijke informatie te waarborgen

6. Beperkt gebruik

Tenzij we schriftelijk anders overeenkomen, krijgt u toegang tot de Website uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het is bedrijven, groepen, organisaties en andere bedrijven verboden zich als lid te registreren. U bent bevoegd om een kopie van alle informatie op de Website af te drukken voor persoonlijk gebruik, tenzij het afdrukken uitdrukkelijk is verboden.

7. Direct marketing

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord en stemt ermee in dat het Bedrijf persoonlijke gegevens, die het Bedrijf over u verzamelt met het oog op direct marketing, mag gebruiken en openbaar maken. U heeft het recht om uw toestemming te herroepen of om te allen tijde bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de processen uiteengezet in ons Privacybeleid.

8. Communicatie

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om elektronische post naar u te sturen met betrekking tot wijzigingen of toevoegingen aan de Dienst, of betreffende producten en diensten van het Bedrijf en aan haar gelieerde bedrijven.

9. Advertenties

9.1 Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties (indien aanwezig) die op de Website verschijnen (inclusief hyperlinks naar de eigen websites van de adverteerder) berust uitsluitend bij de adverteerders. Het plaatsen van dergelijke advertenties vormt geen aanbeveling of goedkeuring van het product of de service van de adverteerder door het Bedrijf. Elke adverteerder is als enige verantwoordelijk voor eventuele connectie in verband met zijn advertentie.

10. Intellectueel eigendom

Het Bedrijf behoudt alle rechten, benamingen en belangen in de Dienst en de Website en de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten en behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend.

10.1 Auteursrecht

Auteursrechten in de Dienst en de Website (inclusief tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluidsopnamen en software) zijn eigendom van of in licentie van het Bedrijf. Anders dan voor de doeleinden van en onder de voorwaarden die zijn voorgeschreven onder de Auteurswet 1968 (Cth) en soortgelijke wetgeving die van toepassing is op uw locatie, en behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden, in welke vorm dan ook of door alle middelen, mag u niet :

(a) aanpassen, reproduceren, opslaan, distribueren, afdrukken, weergeven, uitvoeren, publiceren of afgeleide werken maken van om het even welk deel van de Dienst of de Website; of
(b) vercommercialiseren van alle informatie, producten of diensten die zijn verkregen van een deel van de Dienst of de Website;

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.

10.2 Handelsmerken

Tenzij anders gespecificeerd, is elk werk of afbeelding waaraan het symbool ™ of ® is bevestigd een geregistreerd handelsmerk. Als u een handelsmerk gebruikt dat het eigendom is van het Bedrijf met betrekking tot onze activiteiten, producten of Diensten, moet u een verklaring opnemen waarin het handelsmerk wordt toegekend aan het Bedrijf. U mag onze handelsmerken niet gebruiken:

(a) in , geheel of gedeeltelijk, uw eigen handelsmerken;
(b) in verband met activiteiten, producten of diensten die niet van ons zijn;
(c) op een manier die verwarrend, misleidend of misleidend kan zijn; of
(d) op een manier die ons of onze informatie, producten of diensten (inclusief maar niet beperkt tot de Dienst en de Website) vernedert of verdacht maakt.

11. Gelinkte websites

11.1 Links alleen voor uw gemak

De Website kan links bevatten naar andere websites ("Gelinkte websites"). Deze koppelingen worden alleen voor uw gemak verstrekt en zijn mogelijk niet actueel of worden niet onderhouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken verbonden aan gelinkte websites.

11.2 Geen goedkeuring

Onze links met gelinkte websites mogen niet worden opgevat als een goedkeuring of aanbeveling door het Bedrijf aan de eigenaars of exploitanten van de gelinkte websites, of van informatie, afbeeldingen, materialen, producten of diensten waarnaar wordt verwezen of die zich bevinden op gelinkte websites, tenzij en voor zover anders bepaald. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van een gelinkte website te lezen voordat u deze gebruikt.

12. Privacybeleid

We verbinden ons ertoe ons te houden aan de voorwaarden van ons Privacybeleid wat zich op de Website bevindt en we van tijd tot tijd kunnen wijzigen om te voldoen aan toepasselijke wetten en onze activiteiten.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens op de manier en voor de doeleinden zoals uiteengezet in ons Privacybeleid. U heeft het recht uw toestemming te herroepen of om te allen tijde bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de processen uiteengezet in ons Privacybeleid.

We verkopen nimmer persoonlijke gegevens aan derden of verstrekken persoonlijke gegevens aan derden voor welk zakelijk doel dan ook (tenzij dit zakelijke doel specifiek is vermeld in ons Privacybeleid).

13. Verkoop van de Website of Diensten

U gaat ermee akkoord en stemt er uitdrukkelijk in toe dat, in geval het Bedrijf de Website, de Diensten of haar activiteiten (of enig deel daarvan) verkoopt of overdraagt of wanneer het Bedrijf enige verandering ondergaat, het Bedrijf deze persoonlijke gegevens (inclusief foto's en uw openbare profiel) , specifieke persoonlijke data, of speciale categorieën en alle andere informatie , kan vrijgeven, toewijzen of anderszins overdragen aan de koper of nieuwe controlerende entiteit of individu, met het doel de Diensten en Direct Marketing aan u te leveren.

U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de nieuwe koper of nieuwe controlerende entiteit of individu zich in een ander land dan uw woonland kan bevinden en stemt in met de overdracht van persoonsgegevens naar andere landen dan het land waar u woont.

14. Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

14.1 Consumentenrechten onder de Australische consumentenwetgeving

Als persoon in het rechtsgebied van Australië beschikt u over een reeks rechten en rechtsmiddelen onder de Australische consumentenwetgeving (ACL).

14.2 Garanties voor goederen en diensten voor persoonlijk, thuisgebruik of huishoudelijk gebruik of consumptie

In het Australische rechtsgebied, waar wij goederen of diensten leveren van een soort die gewoonlijk worden gebruikt voor persoonlijke, huishoudelijke of huishoudelijke consumptie, zijn de door de ACL verstrekte consumentengaranties op geen enkele manier beperkt of uitgesloten.

14.3 Garanties voor goederen en diensten die niet voor persoonlijk, thuisgebruik of huishoudelijk gebruik of consumptie zijn

In het Australische rechtsgebied, waar we goederen of diensten leveren van een soort die niet voor persoonlijk, thuisgebruik of huishoudelijk gebruik of consumptie is maar niet meer dan $ 40.000 kost, zijn de consumentengaranties beperkt tot:

(a) in geval het goederen betreft:

(i) de vervanging van de goederen of de levering van equivalente goederen;
(ii) reparatie van die goederen;
(iii) de betaling van vervanging van dergelijke goederen of het verkrijgen van gelijkwaardige goederen; or
(iv) de betaling van de kosten van het laten repareren van de goederen; en

(b) in het geval dat het diensten betreft:

(i) het opnieuw leveren van de dienst; of
(ii) betaling van de kosten van het opnieuw leveren van de diensten.

14.4 Geen garanties met betrekking tot nauwkeurigheid

Met inachtneming van artikel 14.2 en 14.3, geven wij geen verklaringen of garanties dat het materiaal of de informatie verstrekt via de Dienst of op de Website (inclusief enig ledenprofiel, advies, mening, verklaring of andere informatie getoond, geüpload of verspreid door het Bedrijf of een lid of een andere persoon of entiteit) betrouwbaar, nauwkeurig of volledig is of dat uw toegang tot de Dienst of de Website ononderbroken, tijdig of veilig is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit enige actie die door u is ondernomen of door u is gedaan op informatie of materiaal dat is verstrekt via de Dienst of op de Website. U dient uw eigen vragen te stellen voordat u handelt of vertrouwt op informatie of materiaal dat op de Website verschijnt. U erkent dat elk vertrouwen op dergelijk materiaal of dergelijke informatie voor uw eigen risico is.

14.5 Geen garanties met betrekking tot beschikbaarheid

Onder voorbehoud van paragrafen 14.2 en 14.3, garanderen wij niet dat de Dienst of de Website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. De Dienst wordt gedistribueerd op een "zoals het is" basis. Er kunnen vertragingen, weglatingen en onderbrekingen zijn in de beschikbaarheid van de Dienst of de Website. Waar toegestaan door de wet, erkent u dat de Dienst (en de beschikbaarheid van de Website) wordt geleverd zonder enige garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

14.6 Uitgesloten Impliciete garanties

Voor zover toegestaan door de wet en onder voorbehoud van artikel 14.2 en 14.3, is elke voorwaarde of garantie die anders zou worden geïmpliceerd in deze Gebruiksvoorwaarden hierbij uitgesloten. Wanneer wetgeving een voorwaarde of garantie inhoudt en deze wetgeving ons verbiedt om de toepassing van onze aansprakelijkheid onder een dergelijke voorwaarde of garantie uit te sluiten of te wijzigen, wordt die voorwaarde of garantie geacht te zijn inbegrepen; echter onze aansprakelijkheid is beperkt voor een schending van die voorwaarde of garantie op een of meer van de volgende punten:

(a) als de inbreuk betrekking heeft op goederen:

(i) vervanging van de goederen of de levering van equivalente goederen;
(ii) reparatie van die goederen;
(iii) betaling van de kosten van het vervangen van de goederen of het verkrijgen van gelijkwaardige goederen; of
(iv) betaling van de reparatiekosten van de goederen; en

(b) als de inbreuk betrekking heeft op Diensten:

(i) opnieuw levering van de Diensten; of
(ii) betaling van de kosten van het opnieuw leveren van de Diensten.

14.7 Geen aansprakelijkheid voor verlies

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade, veroorzaakt op welke wijze dan ook (inclusief nalatigheid), die u direct of indirect zou kunnen lijden in verband met uw gebruik van de Dienst, de Website of enige Gelinkte Websites, noch zijn wij verantwoordelijk voor enig verlies voortkomend uit uw gebruik van of uw vertrouwen op informatie die is opgenomen in of toegankelijk is via de Dienst of de Website. Om twijfel te vermijden en zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken:

(a) Het Bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, tentatieve, incidentele, speciale of vervolgschade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van de Dienst of de Website of met enige vertraging of onvermogen om de Dienst of de Website te gebruiken, of voor enige informatie, producten en andere diensten verkregen via de Dienst of de Website, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de Website, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als het Bedrijf op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade;
(b) Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor informatie of materiaal dat u plaats bij de Dienst of de Website, en wij kunnen ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor enig gebruik of misbruik van informatie of materiaal door andere leden of gebruikers dat u plaatst bij de Dienst of de Website;
(c) Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk gehouden worden of aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van een lid of een andere gebruiker van de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot elk gedrag dat lichamelijk letsel aan een persoon veroorzaakt.

15. Specifieke waarschuwingen met betrekking tot het online daten

15.1 Risico’s

U beseft en erkent dat er risico's zijn verbonden aan het online daten, waaronder, zonder beperking, het onbewust omgaan of contact maken met minderjarigen of personen die handelen onder valse voorwendselen of voor een crimineel doel. U gaat ermee akkoord dat u zelf alle nodige voorzorgsmaatregelen neemt bij het communiceren met of ontmoeten van andere gebruikers, vooral als u besluit om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Daarnaast stemt u ermee in onze online datingveiligheidstips te lezen voordat u de Dienst gebruikt.

15.2 Geen garantie met betrekking tot de identiteit van leden

U beseft en erkent dat gebruikersverificatie op het internet buitengewoon moeilijk is. Het Bedrijf kan niet garanderen dat elk lid of elke gebruiker van de Dienst is wie hij of zij beweert te zijn. Verder kan het Bedrijf niet garanderen dat ledenprofielen betrouwbaar, nauwkeurig of volledig zijn. Dienovereenkomstig dient u voorzichtig te zijn in het omgaan met andere leden of gebruikers van de Dienst of de Website.

16. Beëindiging

16.1 Overeenkomst effectief voor leden

Deze Overeenkomst blijft volledig van kracht zolang u lid bent van de Dienst of wanneer u de Website anderszins gebruikt.

16.2 Beëindiging van het lidmaatschap door u

U kunt uw lidmaatschap op elk gewenst moment beëindigen, om welke reden dan ook, en dit wordt onmiddellijk van kracht na ontvangst van uw schriftelijke kennisgeving van de beëindiging. Kennisgeving van beëindiging kan worden gestuurd aan het adres in het gedeelte Contact opnemen met de Website, en kan worden gemaild naar het e-mailadres dat is vermeld in het gedeelte Contact opnemen met de Website of kan worden gedaan door op de koppeling Lidmaatschap beëindigen in het ledengedeelte van de Website. U heeft geen recht op restitutie van uw lidmaatschapskosten als gevolg van de beëindiging van uw lidmaatschap.

16.3 Speciaal beëindigingsrecht voor sommige inwoners van de VS.

Als u, op het moment van het aangaan van uw abonnement, inwoner bent van Arizona, Californië, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio of Wisconsin, dan is de volgende bepaling op u van toepassing:

(a) U kunt deze Overeenkomst op elk moment binnen drie (3) werkdagen na ondertekening van de betaalde Dienst (de Annuleringstermijn) annuleren, zonder boete of verplichting. Om deze Overeenkomst te annuleren, dient u ons een ondertekend en gedateerd bericht per aangetekende of geregistreerde post sturen waarin staat dat u deze Overeenkomst of woorden van die strekking annuleert. Deze kennisgeving moet verzonden worden naar: InterracialCupid.com, m.b.t.: Verzoek om terugbetaling, Postbus 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australië. Als u de kennisgeving binnen de Annuleringstermijn verzendt of aflevert om uw abonnementsovereenkomst te annuleren, retourneert het Bedrijf binnen de voorgeschreven periode alle betalingen die u heeft gedaan welke onder deze bepaling vallen.

Als u, op het moment van het aangaan van uw abonnement, inwoner bent van Californië, Illinois, New York of Ohio, dan is de volgende bepaling op u van toepassing:

(b) In het geval dat u overlijdt voor het einde van uw abonnementsperiode, hebben uw nabestaanden recht op een terugbetaling van dat deel van de betaling die u voor uw abonnement heeft gedaan en die toewijsbaar is aan de periode na uw overlijden. In het geval dat u ernstig arbeidsongeschikt wordt (en niet in staat bent om de Website te gebruiken) vóór het einde van uw abonnementsperiode, heeft u recht op terugbetaling van dat deel van de betaling die u voor uw abonnement heeft gedaan en die kan worden toegerekend aan de periode na uw gehandicapt worden door het Bedrijf een kennisgeving hiervan te sturen naar het volgende adres: InterracialCupid.com, M.b.t.: Verzoek tot terugbetaling, Postbus 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australië.

16.4 Beëindiging van uw toegang tot de Dienst

We kunnen, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de hele of een deel van de Dienst op elk moment blokkeren, beëindigen of opschorten, met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook; inclusief maar niet beperkt tot frauduleuze, beledigende of anderszins illegale activiteiten, of zaken die het genot van de Dienst door anderen zou kunnen beïnvloeden.

16.5 Beëindiging van het lidmaatschap door ons

We kunnen uw lidmaatschap en uw toegang tot de Dienst op elk moment onmiddellijk beëindigen als we (geheel naar eigen goeddunken) vaststellen dat u deze Overeenkomst heeft geschonden. Kennisgeving van beëindiging zal worden gestuurd aan het laatste e-mailadres dat u ons heeft verstrekt. Alle vooruitbetaalde vergoedingen die relevant zijn voor de periode na de beëindiging zullen aan u worden terugbetaald na aftrek van alle gemaakte kosten of het verlies geleden door het Bedrijf in verband met uw lidmaatschap.

16.6 Deactivering voor niet-gebruik

We kunnen uw account deactiveren als u de Dienst gedurende een opeenvolgende periode van zes maanden niet heeft gebruikt, tenzij u een actief betaald abonnement heeft.

16.7 Beëindiging op grond van Consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en extra kosten) Regulering 2013

Deze sectie is alleen op u van toepassing als u een "consument" bent zoals gedefinieerd in de Regels voor Consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en extra kosten) 2013 ("de voorschriften") en woonachtig in de EU en nog niet bent begonnen met het gebruik van de Dienst. In het geval de Regeling van toepassing is op deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u uw lidmaatschap beëindigen binnen veertien (14) dagen na registratie als lid van de Dienst door een schriftelijke kennisgeving te sturen. Als u binnen de veertien (14) dagen opzegtermijn bent begonnen met gebruik van onze Dienst, wordt u, op grond van de Regels voor Consumentenovereenkomsten (informatie, annulering en extra kosten) 2013, geacht te hebben verzocht om de Dienst te verlenen. In het geval dat u de Dienst heeft aangevraagd, bieden wij de Dienst aan. U dient de waarde van de Dienst te betalen tot het moment dat u de Dienst annuleert.

(a) U ontvangt binnen veertien dagen na onze ontvangst van uw kennisgeving van beëindiging een restitutie van alle vergoedingen die u heeft betaald als u nog niet bent begonnen met het gebruik van de Dienst. Uw recht op terugbetaling is niet van toepassing wanneer u eenmaal bent begonnen met het gebruik van de Dienst door een van de volgende dingen te doen:

(i) Berichten sturen aan leden;
(ii) Berichten lezen van leden;
(iii) Interesse tonen aan leden.

17. Schadeloosstelling

Voor zover toegestaan door de wet, stemt u ermee in het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, zijn verbonden rechtspersonen, aandeelhouders, functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren van en te verdedigen tegen en voor alle claims, verlies, schade, belastingen (inclusief GST of BTW), aansprakelijkheid en / of kosten (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding) die kunnen worden opgelopen door het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, gerelateerde rechtspersonen, aandeelhouders, functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers die voortvloeien uit of verband houden met:

(a) enige schending door u van deze voorwaarden;
(b) elk ongeautoriseerd gebruik van de site dat met u kan worden verbonden of aan u kan worden toegerekend;
(c) enige schending door u van enige wet; en
(d) enige handeling of verzuim die u in verband met de site zou kunnen doen.

U stemt ermee in om volledig mee te werken aan de verdediging van een claim. We behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om de exclusieve verdediging en controle te aanvaarden van enige kwestie die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, op voorwaarde dat u aansprakelijk blijft voor een dergelijke claim.

18. Algemeen

18.1 Niet-naleving

Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden wanneer een dergelijke fout te wijten is aan omstandigheden buiten onze redelijke controle en invloedssfeer.

18.2 Geen ontheffing

Als we bij één gelegenheid afzien van de rechten die beschikbaar zijn onder deze Gebruiksvoorwaarden, betekent dit niet dat deze rechten bij elke andere gelegenheid automatisch worden opgeheven.

18.3 Scheidbaarheid

Als een van deze Gebruiksvoorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig, niet-afdwingbaar of illegaal wordt verklaard, blijven de overige Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.

18.4 Taal van de overeenkomst

De oorspronkelijke taal van deze Overeenkomst is Engels. Wanneer het Bedrijf een vertaling van de Engelse versie van deze Overeenkomst heeft verstrekt, stemt u ermee in dat de vertaling uitsluitend voor uw gemak wordt verstrekt. Als er een inconsistentie bestaat tussen de Engelstalige versie van deze overeenkomst en een vertaling, heeft de Engelse versie de overhand.

18.5 Wijziging

We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na kennisgeving op de Website. Uw voortdurende gebruik van de Website na een dergelijke kennisgeving vormt een overeenkomst tussen u en ons en u wordt geacht gebonden te zijn aan deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

18.6 Toewijzing

U mag geen van uw rechten onder deze Overeenkomst of met betrekking tot de Dienst of Website aan derden overdragen. Het Bedrijf heeft het recht om enige of alle rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst of aan de Dienst aan een derde partij toe te wijzen. Bij de verkiezing van de Vennootschap, in het geval dat de verplichtingen van de Vennootschap uit hoofde van deze Overeenkomst worden overgenomen door een derde partij, zal het Bedrijf worden ontheven van elke en alle aansprakelijkheid uit hoofde van deze Overeenkomst.

18.7 Relatie

U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, werkrelatie of agentschapsrelatie bestaat tussen u en het Bedrijf als gevolg van deze overeenkomst of uw gebruik van de Dienst of de Website.

18.8 Toepasselijk recht

(a) Gebruikers die inwoner zijn van een land in de Europese Unie accepteren dat deze Overeenkomst onderhevig is aan de wetten die van kracht zijn in Engeland en Wales en gaan akkoord om zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.
(b) Gebruikers die inwoner zijn van een natie die niet in de Europese Unie is, accepteren het feit dat deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten die van kracht zijn in Queensland, Australië en gaan akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van dat rechtsgebied.

19. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de overeenkomstige betekenissen:

"Claim" betekent, met betrekking tot een persoon, een claim, eis, rechtsmiddel, rechtszaak, verwonding, schade, verlies, kosten, aansprakelijkheid, actie, procedure, recht van actie, vordering tot schadevergoeding of terugbetaling of aansprakelijkheid opgelopen door of te maken of teruggevorderd door of tegen de persoon, ongeacht hoe deze zich voordoet en ongeacht of deze is vastgesteld of niet, of onmiddellijk, toekomstig of contingent;

"Commercialiseren" betekent het exploiteren, vermarkten, promoten, ontwikkelen, integreren, onderzoeken, verkopen en uitvoeren van andere activiteiten voor winst of beloning;

"Bedrijf" betekent Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), een onderneming geregistreerd in New South Wales, Australië, en omvat alle gerelateerde rechtspersonen of geassocieerde deelnemingen (zoals deze voorwaarden zijn gedefinieerd in de Corporations Act 2001(Cth)) van Cupid Media Pty Ltd;

"EU" betekent de politieke en economische unie van lidstaten die zich in Europa bevinden en bekend staat als de Europese Unie;

"EU land" betekent elk land dat een huidig lid is en partij is bij de verdragen van de EU; en dat zijn momenteel Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland , Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden;

"Persoonlijke Gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een identificeerbare natuurlijke persoon ('gegevenssubject'); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

"Betaalde Diensten" betekent de faciliteiten en Diensten die beschikbaar worden gesteld voor betalende leden van de Website die in het bezit zijn van een geldig abonnement;

"Privacybeleid" betekent het beleid wat het Bedrijf voert aangaande Privacy en wat beschikbaar is op de Website;

"Dienst(en)" betekent de faciliteiten die via de Website voor leden beschikbaar worden gesteld;

"Speciale categorie Persoonlijke gegevens" betekent persoonlijke gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van de vakbond, uw strafregister, genetische en biometrische gegevens voor het identificeren van een natuurlijke persoon, gezondheidsgegevens of gegevens over uw seksleven of seksuele geaardheid;

"Website" betekent deze Website, die eigendom is van en wordt beheerd door het Bedrijf;

"Gebruiksvoorwaarden" betekent deze Gebruiksvoorwaarden zoals die van tijd tot tijd door het Bedrijf gewijzigd kunnen worden, die de overeenkomst vormt tussen u en het Bedrijf;

"Wij", "We", "Ons" en "Onze" refereren allen aan het Bedrijf.